Presentation

Kranimex

Dear business partners,
Let us introduce you to KRANIMEX Ltd. and briefly inform you about the assortment of services the company offers. On the Czech and Slovak market, Kranimex Ltd. is the exclusive representative of the LIEBHERR and HEK companies in the following fields:

  • Liebherr building tower cranes
  • Liebherr concrete mixing devices
  • HEK transport platforms and building hoists

LIEBHERR Building Tower Cranes

Kranimex offers Liebherr building tower cranes for sale and for lease. The leasing of cranes is a total comprehensive package-including assembly works and service of Liebherr tower cranes.

Thanks to the wide range of systems offered the cranes high quality and reliability and applying Liebherr progressive technology, the Liebherr tower cranes satisfy requirements of each and every customer.

Offer of Liebherr tower crane systems:

Our Kranimex specialists will assist you in selecting the appropriate type and model of crane, suitable for your particular building site conditions. Contact us .

Liebherr mixing technology

As a representative of the Liebherr company in the field of concrete technology, Kranimex offers the following products:

Users of the above mentioned devices in the Czech Republic have been such companies as Zapa, Ceskomoravsky beton, TBG Betonmix, Ilbau, Holcim, Cemex, TBG Metrostav etc.

HEK work platforms and transport platforms

Kranimex is also a representative of the Dutch producer of work platforms and transport platforms, the HEK company, which has been active in the field of development and production of work and transport platforms for more than 50 years.

Kranimex offers both sale and lease of HEK devices. It concerns especially MSM Super platforms with a loading capacity of up to 4000 kg and height of up to 200 m and TPM type hoists. These devices are used for example in re-coating of objects or facade works. These transport platforms have been utilized by such companies as Metrostav or Hochtief.

We will find the optimum solution to your project – contact us.

Contact us

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace