You can choose from two types of washing systems, the screw and the drum washing system. The Liebherr company also offers mobile recycling devices.

LRT drum system

Thanks to its big capacity, the drum system enables to absorb in a short time huge amount of residual concrete. There are two versions: LRT 422 with hourly residual concrete washing capacity of 10 m3, the bigger LRT 622 version offering capacity of up to 20 m3/h. The dividing value (aggregates/sludge water) is 0,25 mm. Various additional devices offers such functionality as washing of concreting pumps or simultaneous washing of up to 4 mixers using feeding launders.

LRS screw system

The screw washing system is characteristic by its compact construction design. It is offered in two basic versions: LRS 606 with an hourly output of 12 m3/h of residual concrete and LRS 708 with an output of 22 m3/h. The dividing value is 0.25 mm, the same as with the drum version. Thanks to its compact design, the LRS 606 washing system is used in mobile versions where it is together with a surface tank fixed on a grate which can be easily transported on a semi-trailer.

Contact us

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace