In this field, the Kranimex leasing office disposes of, especially, MSM Super and MSHF platforms.

HEK MSM Super work platforms

The MSM Super work platforms are provided in single or twin mast versions reaching height of up to 200 m. Thanks to the length ranging from 1,5 to 32,6 m and total loading capacity of up to 4000 kg the platforms can be adapted to any kind of buildings. Two or even more platforms can be working in the same time and independently on one mast. The flexible system of MSM Super platforms is a better option than traditional scaffolding considering overall costs and technical solution.

Technical characteristics of HEK MSM Super platforms

Maximum height of a mast200 m
Maximum loading capacity1600 – 4000 kg (depending on a version used, single/twin mast)
Length of a single mast platform2,7 – 8,7 m
Length of a twin mast platform8,2 – 32 m
Hoisting/descending speed7 m/min
Vertical distance between anchors6 – 8 m

HEK MSHF work platforms

Operation of MSHF work platforms is similar to MSM platforms. The main difference consists in more robust construction of masts which enables anchoring in greater distances and, particularly, it can be used free-standing (without anchoring) up to a height of 20 m.

Technical characteristics of HEK MSHF platforms

Maximum height of a mast200 m
Maximum loading capacity2300 – 4000 kg (depending on a version used, single/twin mast)
Length of a single mast platform2,7 – 8,7 m
Length of a twin mast platform8,2 – 32 m
Hoisting/descending speed7 m/min
Vertical distance between anchors15 m

Contact us

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace