Půjčovna společnosti Kranimex disponuje v této oblasti především plošinami MSM Super a MSHF.

Pracovní plošiny HEK MSM Super

Pracovní plošiny MSM Super mohou být nasazeny v jedno-nebo dvouvěžovém provedení a to do výšky až 200 m. Délky plošin v rozmezí 1,5 až 32,6 m a celková nosnost až 4.000 kg umožňují přizpůsobení plošin jakémukoliv typu budovy. Na jedné věži mohou současně pracovat dvě i více plošin a to nezávisle na sobě. Flexibilní systém plošin MSM Super tak představuje z hlediska celkových nákladů a technického řešení výhodnější alternativu k tradičním lešením.

Technické parametry plošin HEK MSM Super

Max. výška věže200 m
Max. nosnost plošiny1600 – 4000 kg (dle provedení, jedno/dvouvěžové)
Délka jednověžové plošiny2,7-8,7 m
Délka dvouvěžové plošiny8,2 – 32 m
Rychlost zdvihu7 m/min.
Vertikální zdálenost kotev6-8 m

Pracovní plošiny HEK MSHF

Princip pracovních plošin MSHF je shodný s plošinami MSM, odlišují se zejména robustnějším provedení věží, čímž umožňují kotvení ve větších vzdálenostech a zejména možnost volně stojícího provedení (bez kotvení) až do výšky 20 m.

Technické parametry plošin HEK MSHF

Max. výška věže200 m
Max. nosnost plošiny2300 – 4000 kg (dle provedení, jedno/dvouvěžové)
Délka jednověžové plošiny2,7-8,7 m
Délka dvouvěžové plošiny8,2 – 32 m
Rychlost zdvihu7 m/min.
Vertikální zdálenost kotev15 m

Kontaktujte nás

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace