Prezentace

Jeřáby Liebherr Slovensko

V dnešnej dobe, kedy je pre úspech podnikania v stavebníctve rozhodujúca hospodárnosť, kladú stavebné firmy stále väčší dôraz na dodávateľa stavebnej mechanizácie práve v oblasti ekonomiky prevádzky, kvality spoľahlivosti technického pokroku, servisnej a prevádzkovej pohotovosti.

Jedným z dodávateľov stavebnej techniky v oblasti zdvíhacích zariadení a betonárskej miešacej techniky, etablovaným na slovenskom trhu a splňujúcim tie najprísnejšie požiadavky investorov, je firma KRANIMEX spol. s r.o. Bratislava.

Táto firma je výhradným zástupcom renomovanej nemeckej firmy LIEBHERR (stavebné vežové žeriavy a betonárska miešacia technika) a svetoznámej holandskej firmy HEK (stavebné výťahy a šplhacie plošiny) pre Slovenskú republiku.

Firma KRANIMEX zaisťuje pre slovenský trh

 1. v oblasti výrobkov žeriavovej techniky LIEBHERR:
  • predaj nových stavebných vežových žeriavov a ich kompletné uvedenie do prevádzky
  • predaj použitých stavebných vežových žeriavov a ich kompletné uvedenie do prevádzky
  • kompletný záručný a pozáručný servis vežových žeriavov
  • dodávky náhradných dielov pre predmetné žeriavy
  • montáže a demontáže žeriavov
  • prenájom vežových žeriavov z vlastného bohatého parku vrátane obsluhy, montážnych prác a servisu
  • konzultačnú a poradenskú činnosť pri výbere vhodných typov a navrhnutie žeriavov pre konkrétne podmienky stavby
  • školiacu činnosť pre technický personál zákazníkov
 2. v oblasti výrobkov LIEBHERR pre miešanie betónových zmesí:
  • predaj nových kompletných betonárskych miešacích zariadení a ich kompletné uvedenie do prevádzky
  • predaj dielších strojných celkov betonárskych miešacích zariadení
  • predaj nových nadstavieb automiešačov na akýkoľvek typ podvozku zákazníka alebo kompletnú dodávku automiešača vrátane podvozku podľa priania zákazníka
  • predaj recyklovaných zariadení na zbytkový betón a kalovú vodu
  • dodávky náhradných dielov pre všetky zariadenia
  • kompletný záručný a pozáručný servis pre všetky menované výrobky
  • montáže všetkých uvedených zariadení
  • konzultačnú a pozáručnú činnosť v oblasti betonáriek, automiešačov a recyklovaných zariadení
  • školiacu činnosť pre obslužný a technický personál zákazníkov
 3. v oblasti zdvíhacej techniky HEK
  • predaj nových stavebných nákladných a osobných výťahov a šplhacích plošín vrátane kompletného uvedenia do prevádzky
  • predaj použitých stavebných nákladných a osobných výťahov a šplhacích plošín vrátane ich kompletného uvedenia do prevádzky
  • kompletný záručný a pozáručný servis
  • montáže a demontáže všetkých zariadení HEK
  • dodávky náhradných dielov
  • prenájom stavebných šplhacích plošín HEK
  • poradenskú a konzultačnú činnosť

Pre kvalitné zaistenie všetkých hore uvedených činností týchto troch komodít disponuje firma skladom náhradných dielov v Bratislave a taktiež úzko spolupracuje s konsignačným skladom vo Viedni a v Prahe.

Z projektov, kde sa firma KRANIMEX s.r.o. so žeriavmi LIEBHERR podieľala na ich úspešnom priebehu a dokončení, môžeme menovať nasledujúce stavby:

 • výstavba budovy Ľudová banka, Vysoká ul. Bratislava
 • výstavba garáží Bagarova ul. Bratislava
 • výstavba Úradu práce SR, Župné nám. Bratislava
 • rekonštrukcia budovy Obchodná ul. Bratislava
 • výstavba polyfunkčného domu Kollárovo nám. Bratislava
 • výstavba Domu štátnej správy, Nové mesto nad Váhom
 • výstavba polyfunkčného domu Rezedova a Ďatelinova ul. Bratislava
 • výstavba areálu DITEC, Prievozská ul. Bratislava
 • výstavba budovy Ústredia NBS, Bratislava
 • výstavba polyfunkčného domu Vazovova ul. Bratislava
 • výstavba obytného domu Šulekova a Novosvetská ul. Bratislava
 • výstavba Lakovne II - Volkswagen Bratislava
 • výstavba obytných domov Kramáre Bratislava
 • výstavba obytného domu Nad lúčkami Bratislava
 • výstavba obytného domu Cabanova ul. Bratislava
 • výstavba polyfunkčného domu ICT, Vajnorská ul. Bratislava
 • rekonštrukcia ČOV Bratislava - Petržalka
 • výstavba diaľničných mostov (Skalka nad Váhom, Melčice, Ladce a Horná streda)
 • výstavba bankového domu KVG Matejkova ul. Dlhé Diely Bratislava
 • výstavba bytového domu Urbánkova Slavín Bratislava
 • výstavba VTI Patronka Bratislava
 • výstavba PSS Bajkalská ul. Bratislava
 • výstavba hotela Carlton Bratislava
 • výstavba Polus City Center Bratislava
 • výstavba polyfunkčného domu Račianske mýto Bratislava
 • rekonštrukcia strechy Liadku Duslo Šaľa
 • demolácia - Mýtna ul. Bratislava
 • prístavba polyfunkčného domu Žilinská ul. Bratislava
 • výstavba bankového domu Hodžovo nám. Bratislava
 • výstavba budovy plus 7 Ševčenkova ul. Bratislava
 • nadstavba Lignoprojekt Bratislava
 • výstavba AB Transpetrol Miletičova ul. Bratislava
 • výstavba AB Malý trh Páričkova ul. Bratislava
 • výstavba Centra Autoimpex Rožňavská Bratislava
 • výstavba diaľnice D1 Bratislava
 • rekonštrukcia komína EVO I Vojany - výška 210 m pod hákom

Najzložitejšou a technicky najnáročnejšou stavbou vôbec v histórii KRANIMEXu bola čiastočná demontáž komínu elektrárne vo Vojanoch, kde pracovníci KRANIMEXu montážou vežového žeriavu LIEBHERR 132 EC-H do výšky 310,5 m pod hákom, vytvorili európsky rekord.

K 1.9.2001 pracuje v Slovenskej republike 8 vežových žeriavov LIEBHERR /pritom ďalších 5 strojov vlastnia stavebné firmy/, 12 autodomiešavačov u veľkých firiem zameraných na transportbetón.

Pre všetky tieto strojné zariadenia vykonáva KRANIMEX zmluvne kompletné technické zabezpečenie (návrh nasadenia, montáže, obsluhu, servis, dodávku náhradných dielov, demontáže).

Spokojnosť s poskytovanými službami vedie našich zákazníkov k tomu, že majú záujem o dlhodobejšiu spoluprácu s firmou KRANIMEX.

Obráťte sa i Vy so svojimi požiadavkami na našu firmu.
Veríme, že budete s našou prácou spokojní.

Tešíme sa na spoluprácu.

Kontakty

Kontaktujte nás

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace