No-compromise high performance

No-compromise high performance

Intelligent FR.tronic high-performance drives

Liebherr’s continuously variable high-performance drive systems mean significantly improved load handling times. Single-speed FC (frequency converter) hoist, FC slewing and FC trolley travel drives – there are units suitable for every operating task. Liebherr intelligent drive systems mean optimum operating safety and un-compromising high performance. Their low power con-sumption shows up in reduced operating costs.
New FC (frequency-converter) slewing gear

Already highly popular, the new FC slewing system sets a new performance standard in its class and permits ab-solutely jolt- and jerk-free slewing as well as extremely low “micro” speeds. Wind and load influences are auto-matically recognised and suppressed. Integrated damp-ing prevents the load from swinging and excessive vi-bration of the crane structure. Also new is the patented integral electric wind release. Precise micro-positioning of a load is achieved by the innovative FR.tronic control system, with provision for the input of suitable command settings. Wind and load influences are eliminated by suitable compensating movements
New high-performance single-speed FC hoist gear

A new Liebherr development is the high-performance single-speed FC hoist gear, supplied by a frequency converter. This new generation of hoist gear, in four ver-sions between 30 kW and 65 kW, provides an especially broad range of load and speed settings, thanks to which high handling capacities as well as higher off-load speeds can be achieved.

Only double-reeved operation is used, so that time-consuming re-reeving is eliminated.

The hoist gear, powered by Liebherr’s own motors, has continuously variable control. Among its many advan-tages are automatic load sensing, “micro-speed” move-ments, use of the entire extent of control lever travel and halting the load without the hoist gear brake engaging. A positioning mode is also available.
FC trolley travel gear

The popular Liebherr FC trolley travel gear fitted to EC-H series cranes rounds off the continuously variable drive concept. FC trolley travel gear impresses the user with its sensitive, continuously variable travel movement. Liebherr trolley systems offer an extended performance range and high travel speeds, especially under load. The rope drum has a built-in standard rope storage space for use with short jibs.

Zpět

Contact us

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace