Praha 6 - Petřiny - rekonstrukce opláštění fasády objektu ÚMCH - AVČR

Praha 6 - Petřiny - rekonstrukce opláštění fasády objektu ÚMCH - AVČR

Pro firmu METAL PROGRES jsme v Praze 6 na Petřinách postavili 2 ks plošin HEK MSM Super twin Megadeck. První plošina byla dlouhá 26 m. Druhá plošina "obkročila" svými věžemi vstupní vestibul a délka této plošiny byla 25 m. Výška věží obou plošin byla 25 m. Druhá plošina byla technicky náročnější na montáž a to především na přesném rozměření založení obou věží s ohledem na spojení lávky nad vestibulem. Po demontáži druhé lávky zbyly upravené jednověžovky, se kterých se dodělal zbytek fasády na stranách vestibulu.

Zpět

Kontaktujte nás

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace