Vysoký výkon bez kompromisu

Vysoký výkon bez kompromisu

Inteligentní výkonné pohonné soustavy se systémem FR.tronic

Pohonné soustavy Liebherr s trvale proměnlivou rychlostí znamenají výrazně lepší manipulaci s břemeny. Jednorychlostní pohonné jednotky s frekvenčním měničem (frequency converter, FC) pro pohon zdvihu, otoče a pojezdu – to jsou pohonné soustavy vhodné pro každé uplatnění. Inteligentní pohonné jednotky Liebherr znamenají optimální provozní bezpečnost a vysoké výkony bez kompromisu. Jejich snížená spotřeba se příznivě projevuje ve snížených provozních nákladech.
Nové pohony otoče s frekvenčním měničem

Otočová soustava s frekvenčním měničem, všeobecně velmi oblíbená, nyní nastavuje novou normu výkonnosti ve své třídě a umožňuje zcela plynulé otáčení bez rázů i otáčení velice nízkými „mikro“ rychlostmi. Vlivy působení větru a břemene jsou automaticky detekovány a potlačovány. Vestavěné tlumení zabraňuje rozhoupání břemene i nadměrným otřesům konstrukce jeřábu. Další novinkou je vestavěná patentovaná elektrická větrná brzda. Vysoce přesné spouštění a ukládání břemene je zajištěno novým systémem ovládání FR.tronic, s možností zadat vhodná nastavení ovládacích příkazů. Vlivy větru a břemene jsou průběžně eliminovány protipohybem.
Nová výkonná jednorychlostní pohonná jednotka zdvihu háku s frekvenčním měničem

Další novinkou od společnosti Liebherr je vysoce výkonná jednorychlostní jednotka pohonu zdvihu háku vybavená frekvenčním měničem. Tato nová generace pohonu zdvihu, ve čtyřech provedeních o výkonech mezi 30 kW a 65 kW, umožňuje obzvláště široké nastavení zatížení a rychlostí, díky čemuž lze dosahovat vyšších kapacit zatížení i rychlostí zdvihu bez zátěže.

Používá se pouze dvojitý zavěs, takže odpadá zdržení při přelanování.

Pohonná jednotka zdvihu je vybavena vlastními motory Liebherr s trvale proměnlivým ovládáním. Mezi jeho mnohé výhody patří automatická detekce zatížení, pohyb při velice nízkých rychlostech, využití kompletního rozsahu ovládací páky a zastavení břemene bez použití brzdy pohonné jednotky. Kromě toho je k dispozici režim určení polohy háku.
Pohonná jednotka pojezdu kočky s frekvenčním měničem

Oblíbená pohonná jednotka pojezdu kočky s frekvenčním měničem používaná v jeřábech řady EC-H doplňuje koncept pohonných jednotek s trvale proměnlivou rychlostí. Pohonná jednotka pojezdu kočky s frekvenčním měničem si uživatele získá svým citlivým pohybem s plynule proměnlivou rychlostí posunu. Pojezdové soustavy Liebherr poskytují větší rozsah výkonů, zejména pod zatížením. Lanový buben má standartně dostatečnou kapacitu pro umístění zásoby lana pojezdu kočky i pro krátké výložníky.

Zpět

Kontaktujte nás

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace