Korejský zákazník objednal dva velké jeřáby Liebherr o zatěžovacím momentu 3 150 tm a 4 000 tm

Korejský zákazník objednal dva velké jeřáby Liebherr o zatěžovacím momentu 3 150 tm a 4 000 tm

Společnost Liebherr-Werk Biberach GmbH získala objednávku na dodávku dvou velkých jeřábů pro společnost Daewoo-Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. (Jižní Korea).

Společnost Daewoo-Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. (Jižní Korea) si u Liebherr-Werk Biberach GmbH objednala velký jeřáb 3150 HC 70 pro použití v korejské loděnici. Pro potřebu přepravy velkých prefabrikovaných lodních dílů bude mít jeřáb zatěžovací moment 3 150 tm.

Hotový jeřáb, který bude umístěn na portálu, váží 570 tun. Výška zdvihu háku je 45 metrů a jeho vyložení je 60 metrů. Maximální zatížení při vyložení 60 metrů je 55 tun s uvázáním na čtyři háky, což odpovídá hmotnosti 43 vozů VW Golf. Vzhledem k místním potřebám se musí jeřáb pohybovat po kolejnicích a zároveň musí umožňovat průjezd nákladních vozů. To si vyžaduje jeřábový portál o rozměrech 12 ×12 m a se světlou výškou 9 metrů.

Pohonné a ovládací zařízení, vyráběné přímo ve společnosti Liebherr-Werk Biberach GmbH, umožňuje optimalizaci výkonu pro konkrétní potřeby využití jeřábu. Všechny hnací soustavy trvale pracují s proměnlivou rychlostí.

První jeřáb 3150 HC 70 byl dodán v březnu 2005.

Společnost nedávno získala další zakázku na ještě větší jeřáb. Tento jeřáb, typ 4000 HC 70, bude skutečným obrem, se zatěžovacím momentem o velikosti 4 000 tm. Jeřáb bude využíván ve stejné loděnici jako 3150 HC 70 a bude zákazníkovi dodán na konci roku 2005.

Zpět

Kontaktujte nás

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace