Montáž jeřábu vrtulníkem na Obchodní ulici

V Bratislavě proběhla montáž věžového jeřábu Liebherr 40LC za pomoci vrtulníku MI-8T.

Klasická montáž věžového jeřábu s autojeřábem nebyla možná. Nový bytový dům se nestaví přímo na cestě, ale až v další řadě zástavby, za jinými budovami. Autojeřáb by tak musel být umístěný přímo na tramvajové trati uprostřed Obchodní ulice a výrazně by tak ochromil veřejnou dopravu. Navíc by bylo nutné nákladně demontovat elektrické vedení a potom znovu nainstalovat. Proto musela být montáž provedena pomocí vrtulníku.

Na montáž bylo potřeba celkem 11 letů.Montáž proběhla hladce díky rozsáhlým odborným znalostem a zkušenému partnerovi TECH-MONT Helicopter company s.r.o.

Foto + Video: Metthouse Movie

Kontaktujte nás

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace