První slovenský mrakodrap Eurovea Tower

První slovenský mrakodrap na dunajském nábřeží v Bratislavě dosáhl finální výšky 168 metrů, čímž se stal nejvyšší výškovou stavbou na Slovensku. Nejvyšší věžový jeřáb LIEBHERR 130 EC-B8 dosáhl maximální výšky 200,5 m už na konci října 2022. Aktuálně jsou práce s jeřábem ukončené a proběhla jeho demontáž. Toto náročné „sešplhávání“ po jednotlivých 2,5 m dlouhých dílech trvalo našemu specializovanému týmu 14 dní.

Věž Eurovea Tower je dominantou Bratislavy, doplňuje panorama města a už nyní se těší zájmu návštěvníků. Podle plánů se kolaudační proces uskuteční přes léto 2023. Na dosažení finální výšky bylo potřeba 24 měsíců a na stavbě celého komplexu bylo nasazeno 14 jeřábů.

Kontaktujte nás

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace