Stavba mostu v Komárně

Výstavba mostu v Komárně mezi Slovenskem a Maďarskem je bezpochyby náročnější projekt, než by se mohlo na první pohled zdát. Centrální mostový pilíř, ze kterého budou ústit kotvící lana, se skládá z ocelových segmentů, přičemž některé váží až 50 ton.

Na manipulaci s nimi byl nasezen věžový jeřáb Liebherr 630EC-H 50 Litronic.Základ jeřábu

/foto/630EC-H-komárno-2-169x300.jpg

Výšková úroveň tohoto základu se nachází hluboko pod úrovní hladiny Dunaje. Proto bylo potřebné vytvořit konstrukci ze štětovnicových desek, která uprostřed toku řeky vytvořila pevninu pod úrovní hladiny vody.

Všechna voda, která se v prostorách hromadí, je odčerpávaná automaticky spouštěnými čerpadly.

Stavba jeřábu

Velká vzdálenost osy věžového jeřábu od břehu znemožnila na jeho stavbu použít standardní autojeřáb, proto byl na tuto unikátní akci objednán největší plavoucí jeřáb v střední Evropě – Clark ÁDÁM s maďarskou posádkou. Jeho 45m dlouhé rameno s nosností 200 ton si hravě poradilo s jednotlivými díly jeřábu 630EC-H.

/foto/630EC-H-komárno-4-150x150.jpg /foto/630EC-H-komárno-3-150x150.jpg /foto/630EC-H-komárno-5-150x150.jpg /foto2019/09/630EC-H-komárno-15-150x150.jpg

Šplhání jeřábu

/foto/630EC-H-komárno-12-300x225.jpg

Věžový jeřáb však po namontování Clarkem dosahoval výšky pod hák méně než 35m – proto ho bylo potřeba došplhat za pomoci šplhacího zařízení.
Šplhání probíhalo ve třech fázích:

1. fáze – šplhání na výšku 71,7 m pod hák
2. fáze – šplhání na výšku 106,5 m pod hák
3. fáze – šplhání na výšku 126,8 m pod hák

Kotvení jeřábu

Snad největší výzvou projektu výstavby mostu v Komárně bylo kotvení věžového jeřábu. S rostoucí výškou jeřábu bylo nutné jeho ukotvení o konstrukci pilíře, aby jeho věž odolala náporu 50-ti tunových břemen i při výšce 126,8m pod hák. Kotvení o pilíř mostu, který je pod úhlem stavěn postupně, je zvláštní operace. Každým dalším segmentem se pod narůstající váhou pilíř naklání a spolu s ním i věžový jeřáb, který je k němu ukotvený. Proto bylo nutné jeřáb několikrát překotvovat mezi jednotlivými fázemi šplhání. Rovněž bylo nutné ukotvit jeřáb pod specifickým odkloněním od pilíře tak, aby se při pozdější deflekci pilíře tento odklon kompenzoval a jeřáb se vyrovnal. Výpočet přesných hodnot odklonu, délky kotvících táhel a pozici zatíženého výložníku při kotvení bylo potřeba důsledně naprojektovat.

/foto/630EC-H-komárno-14-150x150.jpg /foto/630EC-H-komárno-1-150x150.jpg /foto/630EC-H-komárno-7-150x150.jpg /foto/630EC-H-komárno-10-150x150.jpg

Video – animation of bridge construction in Komárno

Kontaktujte nás

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace