Liebherr 30 LC pomáhá instalovat unikátní dalekohled pro Observatoř na Skalnatém Plese

Společnost Kranimex dodala věžový jeřáb Liebherr 30 LC, který pomáhá s instalací nového dalekohledu Observatoře na Skalnatém Plese. Nový dalekohled s průměrem zrcadla 1,3 m nahradí původní dalekohled, který měl průměr zrcadla jen 60 cm. Cena nového dalekohledu je víc než 3 miliony EUR a bude jedním z nejlepších dalekohledů v evropské síti při monitorování nebezpečných asteroidů, které by mohly ohrozit Zemi.

Samotný dalekohled váží 7,6 tun, skládá se z pěti částí a bude uložen na novou nosnou konstrukci vysokou tři poschodí.

ilustraceilustrace

Montážní jeřáb Liebherr 30 LC byl postaven na základovém kříži o rozměrech 3,8 x 3,8 m, výškou pod hák 20 m a délkou výložníku 20 m. Pro montáž jeřábu byl použit vrtulník MI – 8T, aby se součásti jeřábu dopravily do horské oblasti, kde standardní techniku nebylo kvůli nepřístupnému terénu možné využít. Celkem bylo k dopravě a montáži potřeba 38 letů. Doprava a montáž musela být detailně plánovaná a koordinovaná v součinnosti s personálem letecké dopravní společnosti s ohledem na všechny bezpečnostní požadavky. Jeřáb je obsluhován pomocí dálkového rádiového ovládání, což ulehčuje samotnou instalaci dalekohledu přímo v objektu observatoře.

ilustraceilustrace

Kontaktujte nás

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace