Kranimex dodal věžový jeřáb k rekonstrukci Krásné Horky

Po ničivém požáru, který zpustošil hrad Krásná Horka, se začalo s jeho obnovou a rekonstrukčními pracemi až v podzimních měsících. V létě, kdy byly podmínky nejideálnější, probíhalo výběrové řízení na dodavatele prací.
Jelikož se hrad nachází v náročném a pro mechanismy těžko dostupném terénu, technologický postup prací musel zohledňovat i tyto faktory.

ilustraceilustrace

Rekonstrukční práce na střešní konstrukci, jakožto i nutnost zásobování materiálem jednoznačně ukazovaly na potřebu nasazení věžového jeřábu. Po konzultacích, týkajících se vhodného věžového jeřábu, navrhla společnost Kranimex věžový jeřáb Liebherr 40 LC, který parametry splňoval všechna kritéria potřebná k rekonstrukčním pracím i k jeho samotné montáži. Protože limitované prostorové podmínky neumožňovaly použití montážního autojeřábu, montáž se realizovala pomocí vrtulníku MI-8, který disponoval max. nosností 2.500 kg.

ilustraceilustrace

Celková váha jeřábu Liebherr 40 LC, který byl po jednotlivých dílech dopravován a současně montován na nádvoří hradu, činila 63.000 kg. Vrtulník musel vzlétnout s částmi jeřábu přibližně 30x. Povětrnostní podmínky místy značně komplikovaly situaci, ale profesionalita a vzájemná součinnost pracovníků firmy Kranimex s personálem letecké společnosti eliminovaly rizika na minimum. Jeřáb Liebherr 40 LC je usazený na základovém kříži 3,8 x 3,8 m s výškou pod hák 28,5 m a ramenem dlouhým 40 m.

ilustraceilustrace

Kontaktujte nás

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace