Věžové jeřáby Liebherr nabízejí nový koncept pro výstavbu větrných turbín

Liebherr vyvinul speciální věžový jeřáb na výstavbu větrných elektráren s nábojem listů vrtulí ve výškách od 110 m – pro regiony se slabšími větrnými podmínkami. Jeřáb Liebherr 630 EC-H 70 Litronic je umístěný na základech větrných turbín a je nakonfigurovaný tak, aby potřebná výška zdvihu byla dosáhnuta jen s jedním ukotvením o věž větrných turbín. Při takovéto konfiguraci může jeřábu Liebherr 630 EC-H 70 Litronic zdvíhat břemena až do hmotnosti 70 tun.

turbíny turbíny

Větrné turbíny v oblastech se slabší sílou větru nejsou zpravidla součástí velkých větrných elektráren, ale jsou postavené v lesích nebo v nepřístupných oblastech. Použití tohoto věžového jeřábu představuje zvláštní výhody ve vztahu k těmto lokalitám. Na jedné straně nejsou potřeba k dodávce a odvozu na komunikacích, které většinou nemají speciální povrch, transportní vozidla se speciálním povolením a na druhé straně montáž jeřábu a větrných elektráren je možné realizovat na relativně malé ploše.

turbíny turbíny

Věžový jeřáb pro montáž speciálních větrných turbín byl poprvé použit v Bischbergu v Horním Falcku při výstavbě nové generace hybridních věží s nábojem ve výšce 140 metrů. Liebherr vyvinul inovativní řešení jeřábu se společností Max Bögl Wind AG. Liebherr 630 EC-H 70 Litronic dosáhl výšku zdvihu 151 metrů s jediným kotvením k věži větrné turbíny. Pro tento typ práce je možné použít volně stojící jeřáb až do výšky 93,1 m pod hák.

turbíny turbíny

Při požadované nosnosti 70 tun, kompletní věž větrné turbíny, gondola a rotorové listy byly poskládané pomocí věžového jeřábu. Nosnost na konci ramene je 10 700 kg, při maximálním pracovním poloměru 30,9 metrů.

Věžový jeřáb byl usazen na opakovaně použitelném základovém rámu. Na uvedeném principu je v budoucnosti možné navrhnout i menší jeřáby při minimálních nákladech a to pro skládání gondol nebo listů větrných turbín.

Kontaktujte nás

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace