LIEBHERR 630 EC-H25 Litronic při dostavbě 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Mochovce

Na jihu Slovenska mezi Nitrou a Levicemi se nacházejí čtyři bloky Atomové elektrárny Mochovce s tlakovodními reaktory typu VVER 440/V 213, každý s výkonem 470 MW. První blok elektrárny dodává elektrickou energii do sítě od léta 1998, druhý blok od konce roku 1999. Dostavba 3. a 4. bloku je největší soukromou investicí v historii Slovenska, přičemž MO34 jsou jednou z 3 jaderných elektráren, které se v současnosti staví v EU.

Na dostavbě Mochovců by se do roku 2013 mělo proinvestovat celkem 2,7 mld. eur.

Každý blok SE-EMO vyrobí ročně asi 3 000 GWh elektrické energie, což pokrývá téměř 10 % spotřeby elektrické energie na Slovensku. Denně se tak ušetří asi 46 vagonů uhlí, které by bylo potřeba spálit v tepelné elektrárně na získání stejného množství elektrické energie. Po dokončení 3. a 4. bloku atomové elektrárny, společně s existujícím 1. a 2. blokem navrátí Mochovce energetickou nezávislost země a uspokojí přibližně 45 % domácí spotřeby elektrické energie. 3. blok by měl být uveden do provozu v roce 2012 a 4. blok v roce 2013, kde výkon každého bloku bude 440 MW.

Mochovské bloky patří mezi nejnovější jaderné bloky VVER 440/V 213 a těží ze všech zdokonalení, která byla v elektrárně realizována. Nejvyšší bezpečnostní standardy a použité technologické postupy kladou extrémní požadavky na techniku, která je potřebná k dostavbě bloků jaderné elektrárny. Společnost Kranimex spol. s r. o. jako výhradní zástupce skupiny Liebherr v sekci stavebních jeřábů, zajistila pro uvedený projekt stavební věžový jeřáb Liebherr 630 EC-H 25 Litronic, s výškou pod hák 63,5 m, vyložením 37,4 m a nosností 19.600 kg. Maximální nosnost jeřábu je 25.000 kg až do vyložení 29,7 m.

S ohledem na komplikované podmínky na stavbě bylo nutné vyprofilovat nejvhodnější řešení pro nasazení jeřábu. Už v přípravných fázích Kranimex, spol. s r. o. aktivně spolupracovala s technickým oddělením výrobního závodu Liebherr Werk Biberach, hlavně při předkládání návrhů podložených statickými výpočty. Původně navržená verze volně stojícího jeřábu Liebherr 630 EC-H25 Litronic při výšce 63,5 m pod hák stanovovala 216 t centrální zátěže na základovém stacionárním podvozku s rozměrem 10 x 10 m.

Jako druhé a nejvhodnější řešení bylo navrženo ukotvení věže jeřábu o samotný blok elektrárny ve výšce 37 m, čímž se zredukovala požadovaná hmotnost centrální zátěže na 54 t a eliminoval se výkyv jeřábu na minimální míru. Navrženým řešením se podstatně snížil rohový tlak na základ pod jeřáb a v neposlední řadě je třeba zmínit úsporu přepravních nákladů a zvýšení bezpečnosti na maximálně možnou úroveň.

S osovou vzdáleností 30 m mezi věžovým jeřábem a výškovým komínem nacházejícím se vedle bloku elektrárny bylo nevyhnutelné naprogramovat systém Litronic a implementovat omezení otáčení se výložníku ve vymezené kolizní zóně. Z tohoto důvodu následně vyplynula i nutnost kotvení samotného výložníku v době jeřábu mimo provoz, a to kotvícími lany o objekt.

Dalším specifickým požadavkem bylo vybavení jeřábu kamerovým systémem s kamerou umístěnou na pojezdu výložníku a monitorem v kabině obsluhy, sloužícím k nepřetržitému přenosu a snímání manipulace s břemenem. Za tímto účelem firma Kranimex spol. s r. o. zakoupila a nainstalovala speciální kamerový systém Orlaco.

Samotná montáž probíhala ve dvou hlavních etapách, kdy v první fázi byla postavena konfigurace s pomocí 400 t autojeřábu Liebherr LTM 1400 -7.1, a to do výšky 39,5 m. Následně se jeřáb došplhal o zbývající 4 věžové díly pomocí šplhacího zařízení, umístěného na věži jeřábu Liebherr 630 EC-H25 Litronic, do finální výšky 63,5 m a současně se jeřáb ukotvil o objekt pomocí kotvícího rámu a třech ramen.

Projekt dostavby 3. a 4. bloku JE v Mochovcích je výzva jak po lidské, tak i technické stránce pro všechny zainteresované. Při realizaci takto náročných projektů se většinou ukazuje, kde se nachází potenciál, resp. limit jednotlivých subjektů a oblast stavebních jeřábů toho není výjimkou.

Jeřáb Liebherr 630 EC-H25 Litronic je největší stavební jeřáb firmy Liebherr, který byl doposud nasazen na území Slovenské republiky.

ilustrace  ilustrace
ilustrace  ilustrace
ilustrace  ilustrace

Kontaktujte nás

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace