Flat-Top jeřáby Liebherr byly použity na stavbě ekologického komplexu sluneční elektrárny v Seville ve Španělsku.

Flat-Top jeřáby Liebherr byly použity na stavbě ekologického komplexu sluneční elektrárny v Seville ve Španělsku.

V loňském roce dodal Liebherr jeřáb Flat-Top typu 130 EC-B 6 FR.tronic do Sanlúcar la Mayor blízko Sevilly (Španělsko), kde se používá na stavbě největší termoelektrické elektrárny na solární energii v celé Evropě.

Flat-Top jeřáb 130 EC-B 6 FR.tronic byl smontován s výškou háku 16,6 m na základových kotvách na betonové desce, která bude později střechou hotové věže. Hotový jeřáb s betonovou deskou byl vyzvednut vzhůru pomocí posuvného bednění a takto dosáhl pracovní výšky 165 m.

Stavební projekt

Je plánováno, že tento komplex solární elektrárny pro termoelektrickou a fotovoltaickou výrobu elektřiny bude po dokončení v roce 2013 zajišťovat elektrickou energii pro 180 000 domácností. Odborníci jsou přesvědčení, že zařízení má potenciál uspořit ročně emise 600 000 tun CO2 do atmosféry ve srovnání s konvenčními metodami.

Konfigurace jeřábu

Pro tento konkrétní projekt byl jeřáb 130 EC-B 6 FR.tronic namontován s délkou výložníku 40 m a dosahuje maximální nosnosti 3 350 kg na špičce výložníku.

Pohon s plynulým měničem kmitočtu

30kW zdvihací ústrojí s měničem kmitočtu jeřábu 130 EC-B 6 FR.tronic se ideálně hodí pro rychlou a přesnou manipulaci s břemeny. Při rychlosti až 126 m/min Flat-Top jeřáb Liebherr bezpečně a spolehlivě zdvihá díly solárního zařízení, z nichž některé jsou extrémně citlivé, až na střechu věže, aby mohly být namontovány do stavby.

Funkce solární věže

Solární věž se skládá ze soustavy 1 255 slunečních zrcadel, z nichž každé měří 120 m2 a automaticky se pomocí motoru otáčí proti slunci. V závislosti na jejich pozici v soustavě a vzdálenosti od solárního kolektoru mají solární zrcadla optimální zakřivení, které zajišťuje, že i přes natočení zrcadla jsou sluneční paprsky vždy nasměrovány do stejného místa absorbéru na špičce věže. Solární kolektor na střeše zařízení využívá energii získanou z toho, čemu se říká „heliostaty“ (zrcadla), ke vyvíjení páry. Konvenční turbína pak pohání generátor a ten nakonec produkuje elektrickou energii. Současně věž také slouží k opětovnému chlazení generované páry.

Technická data použitého Flat-Top jeřábu 130 EC-B 6 FR.tronic
  • Pracovní rádius: 40,0 m
  • Objednaná výška háku: 16,6 m
  • Pracovní výška: 165,0 m
  • Provoz : 2pramenný
  • Maximální nosnost: 6 000 kg
  • Nosnost na konci výložníku: 3 350 kg
  • Zdvihací zařízení : 30 kW FC (s měničem kmitočtu)
  • Pojížděcí ústrojí kočky: 7,5 kW (s měničem kmitočtu)
  • Otáčecí ústrojí: 5,4 kW FC (s měničem kmitočtu)

Kontaktujte nás

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace