Věžové otočné jeřáby Liebherr při nasazení na novostavbě hotelu Moskva v ruském hlavním městě

Šest věžových otočných jeřábů ze série EC-H je v současné době nasazeno v ruském hlavním městě při novostavbě renomovaného hotelu Moskva.

Hotel byl vystaven v letech 1932 až 1935 ve středu Moskvy a platí za jednu ze stavebních památek města. V bezprostředním sousedství státní dumy Ruské federace a Rudého náměstí se nachází na exponovaném místě. Z důvodů památkové ochrany zůstane při novostavbě hotelu zachována původní fasáda.

Na staveništi v současné době pracuje pět věžových otočných jeřábů typu 112 EC-H a jeden použitý jeřáb typu 140 EC-H 6 s dosahem mezi 40,0 m až 50,0 m. Dva jeřáby jsou provozovány na věžových systémech 256 HC a 120 HC s výškou háku 79,4 m. Ostatní jeřáby dosahují výšky háku 83,3 m, 86,3 m a 96,3 m. Všechny věžové otočné jeřáby Liebherr jsou kromě toho ukotveny zvenčí na budově.

Nový komplex budov se bude skládat ze tří bloků. V prvním bloku se bude nacházet hotel a ve druhém obchodní centrum s konferenčními sály. Ve třetím bloku budou umístěny apartmány pro dlouhodobé hosty. Pod hotelem vznikne podzemní garáž se 700 místy. Novostavba hotelu má být hotová do konce tohoto roku, kompletní vnitřní vybavení v roce 2007.

Kontaktujte nás

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace