Modernization of the power plant in Ostrava

Modernization of the power plant in Ostrava, which is part of Třebovice, is currently underway.
This coal-fired power plant has been a source of heat and electricity in the region since 1933 and at one time was one of the largest in Central Europe.

We used a Liebherr 250EC-B Litronic tower crane with a maximum load capacity of 12 tons to replace the important filter technologies of the power plant.
The tower crane was delivered to our partner - MROZEK a.s. and its assembly was carried out using a mobile crane from its own fleet.

Since the chimney of one of the main boilers is located in the rotation zone of the tower crane, it was necessary to ensure the prevention of collision of the boom with the chimney during work and outside of working hours.
The Litronic control system made it possible to set a so-called circular section, which does not allow the arm to turn into the zone of a possible collision with the chimney when the crane is working.
Outside of working hours, the crane is anchored with a two-arm rope anchor to the prescribed anchor points.Type designationLIEBHERR LH 250 EC-B 12 Litronic
DesignStationary
FoundationFoundation cross 6x6m
Height under hook44 m
Boom35 m
Min. load capacity35 m/ 7800 kg
Max. load capacity2.6-21.5 m / 12,000 kg

Contact us

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace