Anti-collision system AMCS

In order to guarantee maximum safety on the big construction sites with more tower cranes, we have equipped our cranes for the first time in Prague – project River Park Modřany – with an anti-collision system from the renowned French company AMCS Technologies, a specialist in safety on constructions sites.

The principle of the anti-collision system consists in a system of sensors, transmitters, receivers and mechanical limiters controlled by the control unit on the basis of pre-set inputs of limits and restrictions. Allows you to adjust the movement of the jib and the trolley so that they do not interfere where it could be dangerous. The system works in real time and space and can calculate the distances between the cranes and the speed of their movement and stop it at a specified distance from the obstacle. The system also has an anemometer – a device for measuring wind speed, these records can also be checked retrospectively and, if necessary, downloaded and documented.

The company Kranimex Bratislava is using the anti-collision system on the large construction project EUROVEA II at the moment, where up to 14 tower cranes will be deployed on the construction site area of only 300 x 100 m.

Contact us

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace