Construction of the bridge in Komárno 2019

The construction of the bridge in Komárno between Slovakia and Hungary is without a doubt a demanding project. The central bridge pillar from which the carrying ropes will flow consists of steel segments, some weighing almost 50 tons.

Company Kranimex Ltd. deployed tower crane Liebherr 630EC-H 50 Litronic for this construction.

Foundation anchors

The 630EC-H is mounted on the 24HC630 tower system and its foundation anchors were fitted directly into the concrete foundation of the bridge pillar below the water level.

Installation of crane

The crane was assembled using Clark ÁDÁM, the largest floating crane in Central Europe.

Crane climbing

Climbing was carried out in three phases in conjunction with the central pillar construction process.

1st phase – climbing to a height of 71.7 m below the hook
2nd phase – climbing to a height of 106.5 m below the hook
3rd phase – climbing to a height of 126.8 m below the hook

Crane anchoring

The biggest challenge of the bridge construction project in Komárno was anchoring the tower crane. Due to the continuous deflection caused by the increasing weight of the pillar, the crane had to be anchored several times between the phases of climbing.

Anchoring height:
1. anchoring – 53,1m from the ground
2. anchoring – 88,0m from the ground

Video – animation of bridge construction in Komárno

Contact us

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace