Liebherr 30 LC helps to install the unique telescope at Observatory Skalnaté Pleso.

Liebherr 30 LC tower crane helps with the assembly of the new telescope at The Astronomical Observatory at Skalnaté Pleso (Rocky Lake) in Slovakia. New telescope with a mirror diameter of 1.3 meters, will replace original telescope with a mirror diameter of only 60 cm. Telescope itself is worth more than a 3 million Eur and will be one of the best telescopes in the European network for monitoring near-hazardous asteroids, that could threaten Earth.

ilustraceilustrace

Crane was erected on the cruciform base 3,8 x 3,8m with 20m H.H. and 20m jib length. For the crane assembly was in charge MI -8T helicopter, where in total 38 flights was necessary to bring the crane components up to the inaccessible mountain area. In accordance of the maximum helicopter load capacity and further requirements for the telescope installation, Liebherr 30 LC had been provided by company Kranimex Ltd. Transportation and assembly had to be planned in details in conjunction with operating staff of the air transport company, taking into account all safety requirements. Crane is operating via radio remote control unit, which helps with the installation of the telescope within the Observatory.

ilustraceilustrace

Contact us

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace