9 LIEBHERR TOWER CRANES AT THE BORY MALL PROJECT

Project name “Bory” is based on site topography, where it will be situated. The territory between the Little Carpathians and the Morava River is called Borska lowland and historically is known as the area with the pine woods – “Bory”.

ilustraceilustrace

Bory project aspires to become the new district of Bratislava, which will significantly expand the city towards the north. The project will take place in two stages on an area of 220 hectares. The project consists of commercial zones Bory Stores, a shopping and entertainment center Bory Mall and residential neighborhoods Bory Home.

ilustraceilustrace

In the first phase - the implementation of the commercial center Bory Mall, Kranimex Ltd. is the sole supplier of the tower cranes. To cover the large area, 9 Liebherr tower cranes of various types and size classes have been proposed. 8 top slewing cranes have been deployed on foundation anchors within the object and one fast erecting crane was positioned outside the building. The following cranes were deployed at project Bory Mall: Liebher 280 EC-H12 Litronic, 200 EC-H10Litronic, 180 EC-H, 130EC-B6, 2 x 112EC-H, 110 EC-B6, B5 and 50EC-71K.

ilustraceilustrace

Contact us

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace