LIEBHERR 65 K - a new peak in its class

Latest fast-erecting crane 65K from Liebherr production line will be first introduced at Intermat 2012 exhibition in Paris. It is based on the successful concept of the Liebherr 81K, which have combined determining trends in performance, reliability, safety, and in design.

The carrying capacity of 1,400 kg at 40m places Lebherr 65K on the top in its category, and has a maximum load capacity of 4500 kg.

foto

Crane operates exclusively with two line operation system 'SPEED2LIFT' that gives max. performance at full speed, as well as system 'MICROMOVE' – milimetric precision with fine positioning.

With the 30° raised jib position, Liebherr 65K provides 14 hook heights from 15.6 to 51.7 m.Crane base with dimensions 4.2 x 4.2 m and 2.55 m slewing radius, determines crane deployment even in restricted space conditions.

Technical paremeters

Max. height under hook 34.6 m
Max. height under hook 30° 51.7 m
Radius 28.0 / 35.0 / 40.0 m
Radius with 30° jib 23.9 / 29.9 / 34.0 m
Capacity at 40,0 m 1,400 kg
Capacity at 35,0 m 1,800 kg
Capacity at 28,0 m 2,600 kg
Max. capacity 4,500 kg

Contact us

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace