New Liebherr 85 EC-B 5 FR.tronic Flat-Top Crane

At the 2011 Smopyc trade fair in Zaragoza, Liebherr presented a new design to the public for the first time, the 85 EC-B 5 FR.tronic Flat-Top Crane. It has a maximum load capacity of 5000 kg and can lift 1300 kg at the jib end, up to a maximum working radius of 50 m. All loads are lifted in the double-reeved mode.

When the new 85 EC-B 5 FR.tronic “City Crane” was being developed, the emphasis was not only on the superstructure but also on the low-width 85 LC tower system, which has been optimally matched to the new crane and has new pin connectors among the many features that qualify it ideally for inner-city operation.A decisive advantage is that the dimensions of all the assemblies of the new 85 EC-B 5 FR.tronic City Crane are so compact. The new 85 LC tower system has a cross-section of only 1.2 x 1.2 m, which simplifies both transportation and erecting work if the inner-city site is small or access is difficult. The cruciform base too measures only 3.0 x 3.0 m, and together with the slim tower sections means that the 85 EC B 5 FR.tronic City Crane can be erected quickly and safely in just about every gap in the building line.

The complete slewing section of the new 85 EC B 5 FR.tronic, ready for a maximum working radius of 50 m, can travel on just two semi-trailer trucks – a guarantee of lower transport costs and more rapid availability on the working site. Since each crated unit weighs less, smaller mobile cranes are sufficient for the erecting work. And where space is at a premium, compact dimensions and low crate weights are vital for efficient, low-cost assembly. The heaviest individual element weighs less than 3 t and can be lifted by a 60-t truck crane.The new 85 LC tower system consists of 11.7 m, 5.85 m or 3.9 m tower sections, with a tower base element 12.0 m long. The 3.9 m long climbing tower section is highly versatile, and can be used inside or outside the building. The 85 KC tower can climb to extreme heights when used outside the building. If other structures prevent this, the new climbing tower can be installed in an elevator shaft. The 24-kW frequency-converter hoist gear, which is standard equipment, permits lifting heights up to 260 metres. The maximum free-standing height under the hook is 46.2 m.

ilustrace  ilustrace
ilustrace  ilustrace
ilustrace  ilustrace

Contact us

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace