Storming the Peaks

34 K fast-erecting crane on Piz Corvatsch, St. Moritz.

34 K, St. Moritz

Tightrope walking at 2,700 metres altitude: Crane assembly under really difficult conditions.

34 K, St. Moritz

The Murtèl mid-way station on Piz Corvatsch is being extended by the construction company Nicol. Hartmann & Cie. AG at an altitude of more than 2,700 metres, and a Liebherr 34 K fast-erecting crane is hard at work.

Moving the crane from the Surlej valley station to the Murtèl midway point was a major logistical challenge. By being suspended from the gondola, the complete crane was carried up to the midway station on the “Corvatsch” cable car system.

Then, with the help of a wheel loader and a crawler excavator, the 34 K was drawn on its transport axles over difficult terrain to its intended location. Optimum preparation of the crane and the site, matched with excellent team work on the spot, ensured that the crane was assembled rapidly and completely successfully.

Ballasting the crane using its own ballasting device was no problem either, despite the very restricted space available.

The assembly team from Liebherr-Baumaschinen AG were the guarantee of the safe, reliable, and entirely successful assembly of the crane, even under these truly diffi cult conditions.


Contact us

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace