LTB, the truck-mixer conveyor

Satisfied customers all over the world.

The LTB conveyor belt is the most cost-effective solution for transporting materials such as concrete, sand, crushed stones or pebbles from the truck mixer into the building site. Transport from the concrete plant to the building site must be realised quickly and costeffectively. The supplementation of an LTB conveyor belt to the truck mixer therefore, is invaluable. This accessory is regarded by the customers as an additional service bonus.

Available versions.

Conveyor12 GL12+4 GL12+4+1 GL
Belt drum centres11,5 m15,2 m16,2 m
Discharge rate70m3/h70m3/h70m3/h
Belt speed3,5 m/s3,5 m/s3,5 m/s
Weightcca 1 980 kgcca 2 950 kgcca 3 020 kg
LTB 12+4 GL
LTB 12+4 GL
LTB 12+4 GL (4m telescope)
LTB 12+4 GL (4m telescope)
LTB 12+4+1 GL (double telescope 4m a 1m)
LTB 12+4+1 GL (double telescope 4m a 1m)

Contact us

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace