LIEBHERR 22 HM Presentation

Demonstration of Liebherr 22 HM arranged by Kranimex Ltd. and LSC Brno took part at 10 places in the Czech Republic in the time between September 29th and October 10th 2008.

The photos are from the presentation in Kranimex premises in Strašnice , Prague 10 on October 2nd 2008. About 40 customers took part in subject presentation.

Hydraulics make handling of the mobile fast-erecting cranes of the HM series simple. With the hydraulic erecting kinematics, erecting of the HM cranes is very easy, fast and safe and can be carried out by a single person.

HM cranes feature the practical 160° obstruction-avoidance angle and the 20° raised-jib working angle. The 22 HM also has a 40° super-raised working angle.

The HM series offers the advantages of the H crane system and has integrated transport axles for maximum mobility up to 80 km/h.

Liebherr 22 HM technical data
  • Jib length 25,0 / 27,0m
  • Max. capacity 800 / 700 kg
  • Hoisting height 19,0 m
  • Hoisting height (20° jib) 26,2 m
  • Hoisting height (45° jib) 33,4 m
  • Transport length 13,95 m
  • Transport width 2,5 m
  • Transport height 3,6 m (3,1 m)
  • Radius 2,4 m

Contact us

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace