Brand-new EC-H and EC-B Flat-Top cranes at work on the new World Championship Stadium.

Liebherr-Africa (Pty.) Ltd. has been awarded together with Liebherr-Werk Biberach GmbH an order for twelve new Liebherr tower cranes which are being used on the construction of the Green Point Stadium in Cape Town for the 2010 Football World Cup. Seven more Liebherr tower cranes come from the fl eets of the companies Murray&Roberts Construction and WBHO Construction (Pty) Ltd. which make up the joint venture carrying out the construction of the stadium.

Construction project

With an investment volume of 285 million ¤, the old Green Point Stadium, which only had capacity for 18,000 spectators, is being replaced by an entirely new structure. There will be space for 68,000 enthusiastic football fans in the new arena for the 2010 Football World Cup. Completion of the project is scheduled for November 2009.

Project planning

For the construction of this stadium, Liebherr-Werk Biberach GmbH was able to offer an economical and complete solution. The project planning of the twelve new cranes being used in the construction of the Green Point Stadium was carried out in Biberach and the statics carefully calculated. This included the complete selection of the cranes as well as the choice of the best suited and most economical individual crane confi gurations.

Short delivery time

Within a period of only twelve weeks, Liebherr-Werk Biberach GmbH supplied a total of twelve brand-new tower cranes to Cape Town, eight of them top-slewing cranes of the 200 EC H 10 and 280 EC H 12 Litronic types as well as four 200 EC B 10 Litronic Flat-Top cranes. All tower cranes were erected immediately after their arrival in Cape Town.

All tower cranes supplied by Liebherr are mounted freestanding on foundation anchors and achieve hook heights of between 52.2 and 79.5 m depending on the tower system being used (256 HC, 290 HC or 500 HC).

Worldwide Teleservice function

All the new cranes supplied are also equipped with the DFÜ remote data transfer system with Teleservice function. The worldwide dialogue between crane and customer service offers a decisive advantage in view of the deadline pressure on the construction site: The customer can be supported directly on site, even from Germany. Any problems with the crane can thus be identifi ed early on and downtimes avoided.

Contact us

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace