Liebherr Flat-Top crane used on the construction of an environment-friendly solar power complex in Seville, Spain.

Last year, Liebherr supplied a Flat-Top crane of the type 130 EC-B 6 FR.tronic to Sanlúcar la Mayor, close to Seville (Spain), where it is being used in the construction of the largest thermoelectric solar energy power station in the whole of Europe.

The 130 EC-B 6 FR.tronic Flat-Top crane has been mounted with a hook height of 16.6 m on foundation anchors on a concrete slab which will later be the roof of the completed tower. The complete crane together with the concrete slab was lifted upwards by means of a climbing formwork and thus reached a working height of 165 m.

Construction project

Plans are for this solar power complex for thermoelectric andphotovoltaic power generation, after completion in 2013, to provide power for some 180,000 households. The experts are confi dent that the facility has the potential, in comparison with conventional methods, to save the emission of 600,000 tonnes of CO2 into the atmosphere annually.

Crane confi guration

For this particular project, the 130 EC-B 6 FR.tronic has been set up with a jib length of 40 m, achieving a maximum load capacity at the tip of 3,350 kg.

Stepless frequency converter drives

The 30 kW frequency converter hoist gear of the 130 EC-B 6 FR.tronic is ideally suited for rapid and precise load handling. At speeds of up to 126 m/min, the Liebherr Flat-Top crane safely and reliably hoists the parts of the solar installation, some of which are extremely sensitive, up onto the roof of the tower to be incorporated into the structure.

Function of the solar tower

The solar tower consists of a park of 1,255 solar mirrors, each of which measures 120 m² and automatically turn to face the sun with the aid of a motor. Depending on their position in the park and the distance from the solar collector, the solar mirrors have the optimum curvature, which ensures that, despite the rotation of the mirrors, the sun’s rays are always directed at the same absorber point at the tip of the tower. The solar collector on the roof of the facility makes use of the energy obtained from what is referred to as the “heliostats” (mirrors) in order to generate steam. A conventional turbine then drives a generator, and so finally produces the energy. At the same time, the tower also serves to cool down the generated steam once again.

Technical data of the used Flat-Top crane 130 EC-B 6 FR.tronic
  • Working radius: 40.0 m
  • Hook height ordered: 16.6 m
  • Working height: 165.0 m
  • Rope falls: 2
  • Max. lifting capacity: 6,000 kg
  • Lifting capacity at jib head: 3,350 kg
  • Hoist gear: 30 kW FC
  • Trolley travel gear: 7.5 kw FC
  • Slewing gear: 5.4 kW FC

Contact us

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace