New Flat – Top crane Liebherr 30 EC-B 2,5

Liebherr has launched a 30tm flat-top tower crane at the Samoter show, the 30 EC-B 2.5. The crane can lift 1t at 30m jib-end, and its maximum lifting capacity is 2.5t. Two more jib lengths of 24.3 m and 18.6 m provide lifting capacities of 1,300 kg and 1,800 kg respectively. All loads are lifted in pure double-reeved mode.

Like the rest of the Liebherr flat-top range, the crane has quick-release fasteners for jib and counter-jib, the patented LiConnect quick-release jib connector and the electrical plug and socket connectors for the drives and switchgear.

A completely new feature is the pre-installed jib heel section with hoist and trolley gear and integral load hook. The dimensions of the shipping units are chosen so that they can be easily transported on a twin-axle truck with a 6m loading surface. A 30 EC-B 2.5 with 30 m working radius, 20 m hook height and complete ballast can be transported to site in only three trips.

The 30 EC-B 2.5 can optionally be mounted on the newly designed cruciform base with a size of 3.0 m x 3.0 or 3.8 m x 3.8 m, or on foundation anchors. The undercarriage of the previous 30 LC model can also be used with the 30 ECB 2.5. All the drives for the Flat-Top crane come from the Liebherr Drive Technology Competence Centre in Biberach.

Technical Data: :
  • Max lifting capacity: 2,500 kg
  • Lifting capacity with max radius: 1,000 kg
  • Radius options: 18,6 / 24,3 / 30,0m
  • Max hook height: 31,1 m

Contact us

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace