Liebherr cranes used in construction of a 130-metre high pylon

Two different types of Liebherr crane were recently used in the construction of a 130-metre pylon for the new Rhine Bridge in Wesel. In the final stage of erecting the pylon, the stationary 280 EC-H 16 Litronic tower crane was supported in the lifting work by an LG 1750 lattice-tower mobile crane.

A Liebherr 280 EC-H 16 Litronic tower crane providing a maximum working radius of 70m was erected for the construction of the pylon. The tower crane, which comprises the 500 HC tower system mounted on foundation anchor bolts, reaches a maximum under-hook height of 142.4m. Due to the dimensioning of the 500 HC tower system, this huge under-hook height can be achieved with only one anchorage on the pylon. With a maximum load capacity of 3,100kg at jib end, the tower crane demonstrated a great capacity for handling materials, even when lifting the heaviest formwork units and during the concreting work.

As construction on the slip-formed reinforced-concrete pier progressed, the 280 EC-H 16 Litronic first of all rose to a height of 90 metres. Then the Liebherr LG 1750-type lattice-tower mobile crane placed six enormous steel ingots, each 15-metres high and weighing 75t, on top. This increased the height of the pylon by a further 45m.

Contact us

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace