Helicopter assembly of a tower crane in Switzerland

Recently a Liebherr 30 LC tower crane was assembled by helicopter at an altitude of 3,000m on the Swiss Piz Corvatsch. The crane is being used for restoration and reconstruction work at the summit station of the Corvatsch railway which has been around for 44 years.

For the work at the Corvatsch summit station, the Liebherr 30 LC tower crane was assembled on a mobile undercarriage with 3m tracks on a railway line and a 12m tower base section. The crane achieved an under-hook height of 11.2m and a radius of 24.7m on this site. In order to ensure structural stability whilst not in operation, the 30 LC was guyed for wind speeds of up to 200km/h.

The K-Max heavy-duty helicopter used for the assembly can lift loads of up to 2,700kg, and then safely and smoothly transport them to their destination. Since its individual component assemblies weigh a maximum of 1,700kg, the 30 LC is optimally suited to these special assembly conditions.

Thanks to the team's precise logistics planning and the pilot’s perfect flying, the Liebherr 30 LC tower crane was fully assembled in around four hours. A total of 28 helicopter trips were required to collect all of the individual parts, including ballast and counterweights. The helicopter had to make five trips from the valley station because the individual parts were too big to take to the intermediate station by rail.

Contact us

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace