Liebherr solution

Crane travel system

Fast-erecting cranes ranging from 34 tm can be equipped with devices for rail travel. Climbing cranes (see the picture) have a crane travel together with a gear drive in a compact design (angular gearbox, electromotor, brake, and hydraulic clutch). Travel wheels are hardened. This drive enables a smooth start, acceleration, and deceleration.

Slewing gear system

The K cranes dispose of the EDC slewing gear that provides smoothly adjustable speed, electronic wind loading regulation and automatic load-swing dumping.

The slewing gear drive with top slewing (see the picture) have a slip ring electromotor, hydraulic clutch, and, according to the size, slewing moment limiter, and wind loading regulation devices. Loads can be transported smoothly, precisely, and without load swinging.

System of a load lifting drive

Fast-erecting cranes have a two-drum winch with a threefold pole-reversible electromotor. The cranes ranging from 34 tm can be as desired supplied with a frequency converter or from 45 tm with a SPS control and frequency converter. Climbing cranes lift loads on a double-rope suspension.

According to the size, there are at disposal following devices: a two-speed lift drive with a Litronic frequency converter for smooth speeds (see the picture), as well as lift drives with two-, three-, or four-speed electromagnetic transmissions.

Crab travel drive system

The crab travel drive system of fast-erecting cranes offers two speeds of a crab travel. The biggest K crane and EC cranes are fitted with three speeds. Various K cranes are according to the wish also equipped with frequency converters. The 45 K and 71 K cranes are as standard fitted with converters. The crab travel drive of climbing cranes from 112 tm is equipped with frequency converter, which ensures smooth adjustment of crab travel speed.

Litronic - the smart assistant

To support crane operators and service technicians in their work while boosting handling capacity, reliability and safety, our Tower Crane Litronic crane control system comes with a series of modern assistance systems.

Micromove fine positioning mode comes into its own whenever sensitive components have to be positioned accurately. This function allows loads to be positioned particularly gently and with millimetre precision using reduced speed.

The operating-range limiting system enables you to deliberately avoid areas and obstacles which a load should not be slewed over, for example railway tracks, motorways or kindergartens.

The Load-Plus function enables you to increase the lifting capacity of your crane for individual hoists by up to 20% – all at the touch of a button.

Assistance systems

  • Micromove fine positioning mode
  • ABB operating-range limiting system
  • Load-Plus to increase lifting capacity
  • safety-monitored climbing
  • level luffing
  • wind force moment control and oscillation-damping system

LiUP - crane driver elevator

Up to the top at the touch of a button. Using the LiUP crane driver elevator, the crane driver can reach the cabin in around 2 minutes at the touch of a button. The special feature of the elevator is its internal position which ensures greater safety and economy. The LiUP can be remain in the tower for transport and use with the ready-installed rails. This saves time and money for the erection and dismantling of tower crane.

SPS control or contactor control

Fast-erecting 45 K and 56 K cranes can be according to the wish equipped with a SPS control. The 71 K crane disposes of a ready-made programmable control.

All of the Litronic cranes dispose of a ready-made SPS control. The EC-B cranes can be fitted with a SPS control according to the customer's wish. The programmable control of top-slewing gear cranes is provided as a decentralized safely operated SPS control.

Contact us

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace