Frequently Asked Questions (FAQ)

(FAQ) Questions concerning Mixing Devices:

Does Liebherr also produce mobile concrete mixing plants?

Yes, it does. Through the services of Kranimex, it is possible to order a Mobilmix 2,25 mobile mixing plant with a twin-shaft mixer and an output of 100 m3/h. The assembly or dismantling takes approximately 2 – 3 days.

Do not hesistate to contact us for more information.

What kinds of undercarriages are Liebherr mixing bodies assembled on?

Assembly can be conducted on all available kinds of undercarriages designed for mobile mixers according to the wishes and requests of the customer.

Do not hesistate to contact us for more information.

What kind of products does Liebherr supply in the field of concrete recycling?

Liebherr recycling devices are supplied in a screw and drum design. Their potential scrub capacity can reach up to 20 m3/h. These devices can also be provided in a mobile design with a minimum demand on building readiness.

Do not hesistate to contact us for more information.

Contact us

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace