Registered Office

Registered Office

Kranimex, spol. s.r.o.
Milady Horákové 104
160 00, Praha 6
phone: +420 224 316 271, +420 224 315 270
e-mail:kranimex@kranimex.cz

Liebherr tower cranes

Ing. Ivan Mušo
muso@kranimex.cz +420 608 900 099

Ing. Luděk Štěpánek
stepanek@kranimex.cz
+420 608 155 661

Miroslav Trnka
trnka@kranimex.cz
+420 777 745 870

HEK mastclimbing platforms

Michal Kettner
kettner@kranimex.cz
+420 608 201 850

Liebherr Concrete Mixing Plants

Michal Kettner
kettner@kranimex.cz
+420 608 201 850

Manager of Crane Attendants

Pavel Čmelík
cmelik@kranimex.cz
+420 608 444 401

Economic Department

Ing. Jiří Odvody
odvody@kranimex.cz
+420 608 808 100

Contact us

Vyplněním a odesláním formuláře uděluji svůj výslovný souhlas k tomu, aby obchodní společnost KRANIMEX spol. s r.o., IČ: 48116882, se sídlem Nedokončená 1638, 198 00 Praha 9 - Kyje, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16905, jakožto správce osobních údajů dle příslušných právních předpisů (dále jen „správce“) zpracovávala, uchovávala, shromažďovala a nakládala (dále jen „zpracování osobních údajů“) za účelem marketingového využití tyto mé osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, údaje o komunikaci se mnou a veškeré další osobní údaje mnou poskytnuté. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou a jsem si vědom(a) toho, že jej mohu kdykoliv odvolat; požadovat po shora uvedeném správci informaci, jaké mé osobní údaje jsou jím zpracovávány; požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů; vyžádat si přístup ke zpracovaným osobním údajům; požadovat opravu nebo aktualizaci zpracovaných osobních údajů; požadovat výmaz zpracovaných osobních údajů, uplatňovat námitky proti zpracování osobních údajů a dále v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Nad rámec výše uvedeného souhlasím i s tím, že zpracováním může zpracovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku Další informace